האקומי לא רק נתנה מובן חדש לעבודתי כפסיכותרפיסט, כמורה וכיועץ - אלא גם תרמה לצמיחתי האישית ולרווחתי יותר מכל שיטה אחרת. עקרונות השיטה והכלים שלה, המבוססים על נוכחות אוהבת ועל הרגעת התודעה, עזרו לי עצמי ואפשרו לי לעזור לאחרים להימנע מכאב לא הכרחי בדרך פשוטה אך מעמיקה.

(פרננדו אורטיז, פסיכולוג קליני, מטפל מוסמך בשיטת האקומי, פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת מקסיקו סיטי. מתוך ההקדמה לספרו "Vivir sin Estrés", "לחיות ללא דחק")

התוכנית התלת-שנתית לגישת האקומי

מה חדש

  • התוכנית התלת שנתית לגישת האקומי נפתחת אחת לשלוש שנים בהנחיית צוות מהארץ ומחו"ל, ומציעה תהליך הטמעה עוקף-אינטלקט של מיומנויות הגישה ההתנסותית. המחזור הבא של התוכנית ייפתח בסתיו 2025. ההרשמה תיפתח בסוף ינואר 2025. אפשר להשאיר פרטים במרכז גוף נפש ולקבל עדכונים. שימו לב: ישנם שני ענפים של השיטה בעולם, ושניהם מיוצגים בארץ. בתוכנית הנוכחית נלמדת ה-Refined Hakomi Method, כמפורט למטה וברחבי האתר.
  • ספרים חדשים מאת מיכל ברנע-אסטרוג: השנים הבאות, נדידה, The Birth of a True Other.
  • התעדכנו בכל האירועים והפרסומים החדשים בדף הפייסבוק ובאתר של מיכל.

תוכנית הלימודים הנוכחית מייצגת את השלב ההתפתחותי העדכני ביותר של ה-“The Refined Hakomi Method”, כפי שלימד אותה רון קורץ, יוצר השיטה. היא נלמדת כיום ברחבי העולם באמצעות הארגון "Hakomi Education Network". גירסה זו של האקומי מעמידה במרכזה את המצב התודעתי בו שרויים השותפים לתהליך הטיפולי ואת אופנות נוכחותו של המטפל כאדם. התוכנית מדגישה את טיפוחם של אותם היבטים של השיטה שנמצאו חשובים ביותר לפסיכותרפיסטים וכחיוניים למהלך מוצלח של הטיפול: אלה הם משאביו האישיים של המטופל, עמדתה המנטלית של המטפלת והאיכות המרפאת של מערכת היחסים ביניהם. היבטים אלה תורמים לסביבה פנים-אישית ובין-אישית מזינה ותומכת-התפתחות גם מחוץ להקשר הטיפולי.

סגנון לימוד עוקף אינטלקט ולא אינסטרומנטלי

רון קורץ, יוצר שיטת האקומי והאחראי על גרסתה הנוכחית, כתב על סגנונה של תוכנית הכשרה זו:

אני חושב על התלמידים שלי כפי שמורה למוסיקה חושב, ככל הנראה, על שלו: ישנן מיומנויות וישנו מה שנקרא 'מוסיקליוּת'. ישנן טכניקות ושיטה וישנה תחושה של היפה והטוב.
(רון קורץ)

תהליך הלימוד בגרסה זו של השיטה הוא חווייתי, מרובד ולא ליניארי. סגנון ההנחיה אינו דידקטי, והלמידה מתרחשת דרך הטמעה, בדרכים עוקפות-אינטלקט. מי שמגיע לתוכנית כזו צריך להיות מוכן ומעוניין שלא לדעת: הוא יתבקש לשאת מרווחים בידיעה, כדי לאפשר לידיעה מסדר אחר לעלות ולהתבסס בו מעצמה.

הנטייה הטבעית שלנו - כמטפלים, כמטופלים, כאנשים בעולם - היא להתייחס לחוויה באופן אינסטרומנטלי: "כשאנו באים במגע עם רכיב נפשי כלשהו: תחושה, רגש או כל תוכן מנטלי אחר - מבלי שנהיה מודעים לכך אנו מיד מחפשים מה אפשר לעשות בו, מה אפשר לעשות לו, איך אפשר להשתמש בו לתועלתנו האישית; איך אנחנו יכולים - באמצעות אימוצו או באמצעות סילוקו - לגרום לכך שיהיה לנו פחות כואב ויותר נעים. גם עבור המטפל זוהי ברירת מחדל שהנפש זולגת אליה בטבעיות בהיעדר נתיב ברור אחר. השאלה 'איך אני יכול לעזור' יכולה להצמיח פעולות נפשיות, מילוליות וגופניות נהדרות, אך היא גם יכולה בקלות רבה להזין את אותה גישה השואפת ללוש את רכיבי המציאות כדי שיתאימו לתמונת עולם רצויה ולתחושה רצויה שתעלה בעקבותיה. מעודנת ככל שתהיה, הגישה הזאת מושתתת על השתוקקות ועל חרדה. מהשתוקקות ומחרדה נובע קשב צד, קשב מחפש, קשב שצועד לקראת רשמי החושים במקום להמתין להופעתם (פרויד 1911: 33), שמתאמץ לזהות ולתפוס רכיבי מציאות שאפשר וצריך, כך נדמה, להפעיל עליהם מניפולציה. תודעה שמתאמצת לצוד ולעצב היא תודעה מצומצמת שמחמיצה פרטים ורבדים רבים של המציאות. דבר-מה תמיד יתרחש מעבר לאזורי ההתמקדות שלה, מסביבם, מאחוריהם, מעליהם, מתחתם; והדבר הזה נוטה, פעמים רבות, להיות מאיר עיניים, משמעותי וחשוב" (מתוך "אנשים עדינים", ברנע-אסטרוג, 2018).

בהאקומי, כפי שאנו מבינים אותה, אנחנו נפגשים עם הנטיות האינסטרומנטליות שלנו ולומדים להגמיש אותן, להשהות אותן במידת הצורך ולעיתים אף להתנער מהן. דרך העבודה והמיומנויות הכרוכות בה הופכות, לפיכך, לביטויים של האישיות החיה: במקום לראותן ככלים שיש להשתמש בהם כדי לייצר לשפעה, אנו נעזרים בהן כדי לפתח רגישות כלפי המתרחש וכלפי מה שנדמה שרוצה להתרחש, וכדי לנווט את התהליך בעדינות, בפשטות ובחוסר מאמץ.

המיומנויות שאנו מתרגלים

המצע העקרוני של דרך העבודה מורכב מטיפוח נוכחות אוהבת, התמקדות בחוויה הנוכחית, התנהלות בגישה ניסויית ותנועה ישירה לכיוון הזנה. על רקע זה המשתתפות והמשתתפים מתרגלים - מהרגע הראשון ובצורה שמשתכללת תוך כדי ההתקדמות - מיומנויות שונות: חלקן רלוונטיות לסיטואציה הטיפולית בלבד, ואחרות ישימות לשדה הבין-אישי בכלל.

ראשית, כראוי לגישה המיועדת לתמוך בהתבוננות פנימה של האחר, מטופחת יכולת ההקשבה הדו-כיוונית, פנימה והחוצה: מצד אחד, ניתנות הזדמנויות רבות לחקור את ההרגלים הממסכים שלנו עצמנו – אלה שחוצצים בינינו לבין אחרים, בינינו לבין תפיסה בהירה של האירועים, ובינינו לבין היכולת להתפעם, להסתקרן ולהתמלא בהזנה; מצד אחר, מטופחת היכולת להבחין בחוויה הנוכחית של האחר, לעקוב אחר השתנותה מרגע לרגע ולהגיב עליה באופן שעוזר לו לבוא עמה במגע ולהיות מודע לה. בתהליך זה הרגישות והפתיחות גדלים, ונתמכים בגישה מאווררת המאפשרת קלות ונינוחות.

הקשב המופנה אל העצמי ואל האחר בכל מישורי החוויה מאפשר לנו לחוש באופן מלא יותר את האחר ואת דקויותיהם של חילופי הדברים המתקיימים בינינו לבינו. אנו לומדים לזהות סימנים לחומרים נפשיים טעונים ומשמעותיים, ולהציע למטופלת הזדמנויות לחקור אותם על דרך ההתנסות, בסביבה בטוחה ולא שיפוטית.

תשומת לב מיוחדת מוקדשת לעבודה עם רמזים לא מילוליים המצביעים על החוויה הנוכחית, על החוויה הכרונית ועל הנטיות ההרגליות; לזיהוי התנהגויות של ניהול עצמי הנובעות ממצבים רגשיים הדורשים ויסות, החזקה והכלה, ולתמיכה קשובה ומיומנת בהן; לזיהוי מצבי ניתוק (דיסוציאציה, "טראנס") וניווט התהליך כאשר הם מופיעים; וליצירת סביבת קשב בעלת איכויות העונות על צרכים רגשיים יסודיים ואוניברסליים - סביבה שמעצם היותה חושפת את המערכת הנפשית-גופנית לתנאים התומכים בצמיחה נפשית.

במהלך שנת הלימודים השלישית, לאחר שהתשתית התודעתית כבר מבוססת דיה, נידונים כמה רעיונות פסיכואנליטיים חשובים ונבחנים בתוך ההקשר של גישת האקומי. מושגים כגון העברה והעברה נגדית, השלכה והזדהות השלכתית, החזקה, מנגנוני עור שני, הכלה ורוורי - כולם מעמיקים את יכולתנו להבין את הנפש האנושית ואת התהליך הטיפולי ולפעול בו בתבונה; ועל כולם גישת האקומי יכולה לשפוך אור חדש ומועיל, רענן ויישומי.

בוגרי התוכנית מוזמנים להשתתף ב"תוכנית ההעמקה".
* ההצטרפות לקבוצת העמקה מותנית בחוות הדעת המקצועית של צוות התוכנית.

צוות המנחים

מיכל ברנע-אסטרוג

מיכל ברנע-אסטרוג, PhD

מיכל ברנע-אסטרוג היא חוקרת פסיכואנליזה ובודהיזם, מטפלת ומורה בכירה לגישת האקומי וראש התוכנית התלת-שנתית לגישת האקומי בישראל; מחברת הספרים "התבהרות: ויפאסנה, פסיכואנליזה והתודעה החוקרת את עצמה" (רסלינג, 2017; Karnac, 2017), "אנשים עדינים: התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית על העדינות" (רסלינג, 2018; Routledge, 2019), "נדידה" (פרדס, 2021), השנים הבאות (שְֹתַּיִם, 2022), Relational Conversations on Meeting and Becoming: The Birth of a True Other (Routledge, 2023).

גלית יערי

גלית יערי, MA

גלית יערי היא מטפלת ומורה מוסמכת בגישת האקומי ופסיכולוגית קלינית. היא בעלת קליניקה פרטית מזה כעשרים שנה, ושמשה לאורך השנים כמנחת קבוצות וכמטפלת במסגרות ציבוריות, אקדמיות ופרטיות. גלית לומדת ומתרגלת בודהיזם ואיינגר יוגה מזה שנים רבות.

בוב מילואון

בוב מילואון, BA

בוב מילואון, מקנדה, הוא מטפל מוסמך ומורה בינלאומי בכיר לשיטת האקומי. מר מילואון למד ולימד עם יוצר השיטה רון קורץ ב-19 השנים האחרונות לחייו, והינו כיום אחד המורים המובילים ברשת להוראת האקומי. הוא מנחה תוכניות הכשרה בישראל, באירופה, בצפון אמריקה ובמרכזה.

קרוליין ברהאם, BRCP, CHA, FGUK

קרוליין ברהאם, מלונדון, היא מורה בינלאומית בכירה לגישת האקומי ומטפלת גוף-נפש-תנועה בקליניקה פרטית. קרוליין עוסקת בפסיכותרפיה סומאטית מעל ל-20 שנה, והיא מוסמכת בשיטת "מערכות משפחתיות פנימיות" (Internal Family Systems), בשיטת פלדנקרייז וב"שיטת הלר לאינטגרציה מבנית" (Hellerwork Structural Integration). היא מנחה מובילה ומורה אורחת בתוכניות האקומי באנגליה, באירלנד, בגרמניה, בספרד ובארצות נוספות באירופה ובמזרח התיכון.


ד"ר רון קורץ (D.H.L) ז"ל

רון קורץ

ד"ר רון קורץ, יוצר שיטת האקומי ומפתחה ודמות משפיעה בתחום הפסיכותרפיה המתקדמת, הלך לעולמו ב-4 בינואר 2011.

במהלך ארבעים שנות עבודתו כפסיכותרפיסט הוא לימד באוניברסיטאות בקליפורניה ובקולוראדו והוביל מאות תוכניות הכשרה וקורסים ברחבי העולם. הוא מחברם של הספרים: “Body-Centered Psychotherapy: The Hakomi Method”, “The Body Reveals”, “Grace Unfolding”. מאות עמודים נוספים פרי עטו מהשנים האחרונות טרם יצאו לאור.

בשנת 2008 הוענק לו מטעם הארגון האמריקאי לפסיכותרפיה גופנית פרס על מפעל חיים.

הוא לא חדל לחדש, לעדכן וללטש את שיטת האקומי, והותיר אחריו גישה מעמיקה, מעודנת ומרגשת למגע ישיר עם ההוויה האנושית.

ד"ר רון קורץ נתן את חסותו לתוכנית הלימודים הנוכחית והיה אמור לקחת בה חלק פעיל. התוכנית פועלת מטעם הארגון שד"ר קורץ עמד בראשו, מונחית על ידי המורים שעבדו עמו עד למותו, ומוקדשת, בהוקרה, לזיכרו.
למי התוכנית מיועדת?

התוכנית התלת-שנתית לגישת האקומי מיועדת לאלה המעוניינים בהתנסות מעמיקה במרחב החקירה הפנימית שהגישה מציעה ובהטמעת העמדה המנטאלית והמיומנויות הייחודיות לה: לשם תהליכי התפתחות וריפוי אישיים או לשם יישומם בתחומי הטיפול וההנחיה.


תהליך רישום וקבלה לתוכנית:

לחצו כאן לפרטים

לבירורים ולהרשמה, צרו קשר עם "מרכז גוף-נפש" באימייל [email protected] או בטלפון 03-5495149. לאחר מכן תופנו לראש התוכנית לצורך שיחה טלפונית להיכרות ראשונית.

העבירו ל"מרכז גוף-נפש" דמי רישום וטיפול בבקשה על סך 300 שקלים.

שימו לב: אין להעביר דמי רישום לפני שיחת ההיכרות הראשונית. דמי הרישום אינם כלולים במחיר התוכנית, ולא יוחזרו במקרה של אי-קבלה או במקרה של ביטול ההשתתפות מצד התלמיד.

שלחו ל[email protected] קורות חיים קצרים הכוללים שם, שנת לידה, מקום מגורים, עיסוק, ובקצרה: השכלה וניסיון מקצועי. שלחו מכתב המלצה אחד או שניים, אלא אם נאמר לכם שאין בכך צורך בשיחת ההיכרות הראשונית. על המכתב להגיע ישירות מהממליצה, ולא להישלח דרככם. הממליצה צריכה להיות אשת מקצוע מבוססת בתחום טיפולי מוכר, אשר מכירה אתכם לפחות שנה כמטפלת, כמדריכה או כמנחה.

אנו ניצור עמכם קשר כדי לתאם ראיון.

תודה על התעניינותכם בלימודי האקומי!


מבנה תוכנית הלימודים:

התוכנית בנויה במתכונת המשלבת מפגשים דו-שבועיים שוטפים עם סדנאות מרוכזות. המפגשים השוטפים מתקיימים בימי שלישי אחת לשבועיים, מ-10:00 עד 14:00, בהנחיית מיכל ברנע-אסטרוג וצוות תומך (אסיסטנטים). הסדנאות מתקיימות שלוש פעמים בשנה: בתחילת כל שנה סדנה בת ארבעה ימים, באמצע השנה, בחודש מרס, סדנה בת חמישה ימים, ובסוף כל שנת לימודים סדנה בת יומיים. פעם או פעמיים בשנה, בזמני הסדנאות, יצטרף מורה נוסף מהארץ או מחו"ל לצוות הקבוע.

הפורמט המשולב מאפשר למשתתפים ליהנות הן מן היתרונות של תהליך רציף, והן מן ההעמקה אליה מובילה למידה מרוכזת. הסדנאות מלוות בתרגום לאלה שזקוקים לכך.


שכר לימוד:

שכר לימוד לשנה: 12,800 שקלים (המחיר כולל מע"מ).


הלימודים מתקיימים בכפר מונאש, בסמוך לצומת רופין שבעמק חפר.


תעודה:

למסיימים תוענק תעודה מטעם Hakomi Education Network. כמו בכל תוכניות ההכשרה בשיטת האקומי ברחבי העולם, סיום התוכנית אינו מקנה תעודת הסמכה. תוכנית הלימודים מהווה בסיס הכרחי אך לא מספיק בתהליך ההסמכה. בוגרות ובוגרי התוכנית, שיהיו מעוניינים בכך ויימצאו מתאימים, יוכלו להמשיך בתהליך העמקה, השלמה תיאורטית, התנסות והדרכה, שהרכבו והיקפו יותאמו לרקע המקצועי הקודם שלהם עד שיוכיחו שכישוריהם ראויים להסמכה.


לפרטים נוספים צרו קשר עם לוגו מרכז גוף-נפש