האקומי - מאמרים

רשום בגוף: על ביטויי הגוף כרקמת חיבור בין הווה לעבר ובין מודע ללא מודע Untitled, Nicola Slattery

רשום בגוף: על ביטויי הגוף כרקמת חיבור בין הווה לעבר ובין מודע ללא מודע

מאת מיכל ברנע-אסטרוג

התנסויות העבר רשומות במערכת הגופנית-נפשית: התנסויות עזות וכרוניות חקוקות בה עמוק; התנסויות קלות וחולפות ניכרות בה פחות או כמעט כלל לא. בהזדמנות זו אעסוק באופן שבו ההתבוננות המיומנת בביטויים הגופניים של רשמים אלה יכולה לשפוך אור על הרגלים ודפוסים המנתבים את חיינו, ואף להוביל לתמורות בהם. במישור הפנים-אישי, אתייחס להתבוננות היחיד בתחושותיו במסגרת מדיטציית ויפאסנה. במישור הבין-אישי הטיפולי, אתייחס הן לתשומת לב לתחושות בהקשר של הזדהות השלכתית והעברה נגדית, והן לנקודת המבט של גישת האקומי (The Refined Hakomi Method) על ביטויים לא מילוליים אופייניים כ"קצה חוט" לחקירה משותפת של הלא מודע. בכל המקרים אראה כיצד ההרגלי הנוכח עשוי להיות שער בין ההווה, הנתון לשינוי, לבין העבר שהשתתף ביצירתו.

לקריאת המאמר »

מחשבות על צרכים ראשוניים ועל הזנה לא אגוצנטרית Wild site, Nicola Slattery

מחשבות על צרכים ראשוניים ועל הזנה לא אגוצנטרית

מאת מיכל ברנע-אסטרוג

המאמר הנוכחי עוסק בצרכים הראשוניים של התינוק ושל הילד, ומתמקד בנקודת המבט של גישת האקומי על האופן שבו צרכים ראשוניים שלא מולאו דיים יכולים להציג את עצמם במישור הלא מילולי בבגרות, וכן בדרך שגישה זו מציעה ליצירת סביבה טיפולית המבוססת על ההכרה בהם. המחברת מתייחסת בקצרה לקשר שבין תפיסה טיפולית זו לבין הרעיונות של ויניקוט על אימהות טובה דיה, הרעיון של באלינט על סביבה מותאמת, והתכונות שנמצאו כמאפיינות אימהות לילדים בטוחים (securely attached).

לקריאת המאמר »

רגעי מפגש: על אירועים בלתי-אמצעיים המתרחשים במרחב שמעבר להרגלי Towards the white horse,
Nicola Slattery

רגעי מפגש: על אירועים בלתי-אמצעיים המתרחשים במרחב שמעבר להרגלי

מאת מיכל ברנע-אסטרוג

המאמר עוסק באירועים של מפגש בלתי אמצעי במרחב הטיפולי. אירועים אלה מוגדרים כמשכי זמן של "היות עם" אדם נוסף כמות שהוא ומתוך מגע מלא עם החוויה הנוכחת. המחברת מתארת את האפשרות לתנועה טבעית בעקבות זרם החוויה מנקודת המבט של סטרן ואחרים ומנקודת המבט של גישת האקומי, וכן את המרחב האינטר-סובייקטיבי המיוחד שיש ביכולתה של תנועה זו להוביל אליו. כמו כן עומדת המחברת על רכיביה של העמדה המנטלית המאפשרת לשני אלה להתרחש, תוך כדי התייחסות לרעיונותיהם של ביון ושל בובר.

לקריאת המאמר »

החזקה פנימית, החזקה חיצונית: שלוש התנסויות בפחד ראשוני מפני איון Girl with pigeon, Nicola Slattery

החזקה פנימית, החזקה חיצונית: שלוש התנסויות בפחד ראשוני מפני איון

מאת מיכל ברנע-אסטרוג

האימה הפרימיטיבית מפני איון הינה חוויה ראשונית הקשורה בהיעדר הכלה והחזקה טובות דיין בתחילת חייו של התינוק. תיאורטיקנים שונים התייחסו להיבטים מגוונים שלה, והציגו את המפגש עימה בעיקר אצל תינוקות ואצל ילדים ומבוגרים במצבים רגרסיביים. במאמר זה מציגה המחברת שלושה מקרים של מפגשים ישירים ולא רגרסיביים עם תצורות שונות של פחד זה, שהגישה אליו נסללה באמצעות החזקה חיצונית של מה שאותם מטופלים רגילים היו להחזיק בעצמם. בכל אחד מן המקרים היא מראה כיצד, בדרך ההתנסותית של גישת האקומי, נפגש המטופל עם הגרסה הפרטית שלו לאותו פחד, ועם מנגנוני "העור השני" המתוחכמים שהתפתחו בו בתגובה. היא מדגימה כיצד שכבות נפשיות מאוחרות יותר, כאלה הקשורות בתפקודים נפשיים ויחסי אובייקט מסדר גבוה, עולות אל פני השטח בסמיכות למפגש עם הפחד, בשל הקשר שיש להן עם אותם חומרים.

לקריאת המאמר »