האקומי - מאמרים

מחשבות על צרכים ראשוניים ועל הזנה לא אגוצנטרית

מחשבות על צרכים ראשוניים ועל הזנה לא אגוצנטרית

מאת מיכל ברנע-אסטרוג

המאמר הנוכחי עוסק בצרכים הראשוניים של התינוק ושל הילד, ומתמקד בנקודת המבט של גישת האקומי על האופן שבו צרכים ראשוניים שלא מולאו דיים יכולים להציג את עצמם במישור הלא מילולי בבגרות, וכן בדרך שגישה זו מציעה ליצירת סביבה טיפולית המבוססת על ההכרה בהם. המחברת מתייחסת בקצרה לקשר שבין תפיסה טיפולית זו לבין הרעיונות של ויניקוט על אימהות טובה דיה, הרעיון של באלינט על סביבה מותאמת, והתכונות שנמצאו כמאפיינות אימהות לילדים בטוחים (securely attached).

לקריאת המאמר »

רגעי מפגש: על אירועים בלתי-אמצעיים המתרחשים במרחב שמעבר להרגלי

רגעי מפגש: על אירועים בלתי-אמצעיים המתרחשים במרחב שמעבר להרגלי

מאת מיכל ברנע-אסטרוג

המאמר עוסק באירועים של מפגש בלתי אמצעי במרחב הטיפולי. אירועים אלה מוגדרים כמשכי זמן של "היות עם" אדם נוסף כמות שהוא ומתוך מגע מלא עם החוויה הנוכחת. המחברת מתארת את האפשרות לתנועה טבעית בעקבות זרם החוויה מנקודת המבט של סטרן ואחרים ומנקודת המבט של גישת האקומי, וכן את המרחב האינטר-סובייקטיבי המיוחד שיש ביכולתה של תנועה זו להוביל אליו. כמו כן עומדת המחברת על רכיביה של העמדה המנטלית המאפשרת לשני אלה להתרחש, תוך כדי התייחסות לרעיונותיהם של ביון ושל בובר.

לקריאת המאמר »

החזקה פנימית, החזקה חיצונית: שלוש התנסויות בפחד ראשוני מפני איון

החזקה פנימית, החזקה חיצונית: שלוש התנסויות בפחד ראשוני מפני איון

מאת מיכל ברנע-אסטרוג

האימה הפרימיטיבית מפני איון הינה חוויה ראשונית הקשורה בהיעדר הכלה והחזקה טובות דיין בתחילת חייו של התינוק. תיאורטיקנים שונים התייחסו להיבטים מגוונים שלה, והציגו את המפגש עימה בעיקר אצל תינוקות ואצל ילדים ומבוגרים במצבים רגרסיביים. במאמר זה מציגה המחברת שלושה מקרים של מפגשים ישירים ולא רגרסיביים עם תצורות שונות של פחד זה, שהגישה אליו נסללה באמצעות החזקה חיצונית של מה שאותם מטופלים רגילים היו להחזיק בעצמם. בכל אחד מן המקרים היא מראה כיצד, בדרך ההתנסותית של גישת האקומי, נפגש המטופל עם הגרסה הפרטית שלו לאותו פחד, ועם מנגנוני "העור השני" המתוחכמים שהתפתחו בו בתגובה. היא מדגימה כיצד שכבות נפשיות מאוחרות יותר, כאלה הקשורות בתפקודים נפשיים ויחסי אובייקט מסדר גבוה, עולות אל פני השטח בסמיכות למפגש עם הפחד, בשל הקשר שיש להן עם אותם חומרים.

לקריאת המאמר »


ציורים: ניקולה סלאטרי.